Articole/Știri - Traficul de droguri și etnobotanice. Deţinerea şi consumul de droguri - avocat Oradea/avocat Aleșd

Traficul de droguri și etnobotanice. Deţinerea şi consumul de droguri - avocat Oradea/avocat Aleșd


publicat la data 20 apr. 2023, scris de Vlad Domocos

Traficul de droguri și etnobotanice - avocat Oradea/avocat Aleșd. Deţinerea şi consumul de droguri

Birou avocat Oradea - trafic droguri – Tel: 0758 360 112 
Birou avocat Aleșd – trafic droguri – Tel: 0747 108 008 

   Noile modificări legislative intrate în vigoare la data de 5 martie 2023 (Legea nr. 45/2023-vezi aici Legea) au produs majorări în ceea ce privește limitele de pedeapsă pentru infracțiunile de trafic național și internațional de droguri prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. De asemenea, prin același act normativ (Legea nr. 45/2023) au fost aduse o serie de modificări în ceea ce privește Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse succestibile de a avea efecte psihoactive. În cele ce urmează vom explica, pe scurt, care sunt cosecinţele săvârşirii unor fapte penale relative la droguri şi etnobotanice şi vom indica care sunt limitele de pedeaspă pentru acestea. Prezentul articol nu reprezintă consultanţă juridică fiind scris cu scopul declarat de a atrage atenţia asupra unui fenomen care a luat amploare şi care, din păcate, angrenează persoane cu vârste din ce în ce mai fragede.

I.TRAFICUL, DEȚINEREA și CONSUMUL ILICIT DE DROGURI. 

I.1. TRAFICUL DE DROGURI
Ce înțelegem prin traficul de droguri în sens larg? 
   Prin TRAFIC DE DROGURI (indiferent că vorbim despre droguri de risc sau de mare risc) înțelegem (una sau mai multe dintre următoarele operațiuni) cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor, fără drept.
   Atenție!: astfel cum rezultă din textul art. 2 al Legii nr. 143/2000), infracțiunea nu are în vedere doar activitatea de comercializare propriu zisă (activitatea dealerului) ci și alte opreațiuni.

Care sunt pedepsele pentru traficul național și internațional de droguri de risc și mare risc?
PEDEPSELE pentru TRAFICUL DE DROGURI sunt următoarele:
A.TRAFICUL DE DROGURI DE RISC – drogurile de risc sunt cele înscrise în Tabelul III din Legea nr. 143/2000 – Tabelul III poate fi consultat aici.
a.Când operațiunile privesc DROGURI DE RISC (pe teritoriul României),  pedepasa este ÎNCHISOARE DE LA 3 LA 10 ANI ŞI INTERZICEREA UNOR DREPTURI.
b.Când vorbim despre infracțiuni cu elemente de extraneitate (care implică depășirea teritoriului național) trebuie să sțim că introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de DROGURI DE RISC, fără drept, se pedepsesc cu ÎNCHISOARE DE LA 5 LA 15 ANI ŞI INTERZICEREA UNOR DREPTURI.
    Atenție!: dacă excludem posibilele cauze de reducere a pedepsei care să conducă la stabilirea unui minim  de 3 ani sau mai mic(ex: beneficiul denunțului; procedura recunoașterii vinovăției + o altă circumstanță atenuantă), săvârșirea unei infracțiuni de trafic international de droguri de risc va fi sancționată cu închisoarea în regim de detenție, nefiind întrunite condițiile legale privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

B.TRAFICUL DE DROGURI DE MARE RISC -  drogurile de risc sunt cele înscrise în Tabelele I și II din Legea nr. 143/2000 – Tabelele I și II pot fi consultate aici.
a.Când operațiunile privesc DROGURI DE MARE RISC (pe teritoriul României),  pedepasa este ÎNCHISOARE DE LA 5 LA 15 ANI ŞI INTERZICEREA UNOR DREPTURI.
b.Când vorbim despre infracțiuni cu elemente de extraneitate (care implică depășirea teritoriului național) trebuie să sțim că introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de DROGURI DE MARE RISC, fără drept, se pedepsesc cu ÎNCHISOARE DE LA 10 LA 20 ANI ŞI INTERZICEREA UNOR DREPTURI.
   Atenție!: dacă excludem posibilele cauze de “reducere” a pedepsei care să conducă la stabilirea unui maxim special de 3 ani sau mai mic (ex: beneficiul denunțului; procedura recunoașterii vinovăției + o altă circumstanță atenuantă), săvârșirea unei infracțiuni de trafic național sau international de droguri de risc sau mare risc va fi sancționată cu închisoarea în regim de detenție, nefiind întrunite condițiile legale privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

I.2. DEȚINEREA ÎN VEDEREA CONSUMULUI PROPRIU
Ce înțelegem prin deținere și care sunt pedepsele?

În România, deținerea de droguri în vederea consumului propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă(penală) când vorbim despre DROGURI DE RISC și cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani când vorbim despre DROGURI DE MARE RISC.
   Atenție! – simpla deținere a oricărei cantități întrunește elementele infracțiunii (Potrivit Legii române, nu este tolerată deținerea unei cantități de drog, indiferent că această este infimă sau mare!!!)
   Cu aceleași pedepse se sancționează și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea sau cumpărarea, pentru consum propriu, fără drept, a unor droguri de risc sau mare risc.

II.2.1. Potrivit Legii nr. 143/2000, trebuie să cunoașteți că se sacționează potrivit dreptului penal și alte “activități”, între care, cu titlu exemplificativ amintim:
II.2.1.a. Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi
II.2.1.b.Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
 Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.
Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
II.2.1.c. Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
II.21.d. Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
II.21.f. Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

II.3. CONSUMUL DE DROGURI
   Consumul de droguri nu este incriminat în mod direct de Legea nr. 143/2000, însă, astfel cum am arătat, deținerea de droguri în vederea consumului propriu reprezintă infracțiune. În acest sens, apreciem că este extrem de greu de făcut o diferență între deținere în vederea consumului și consumul efectiv. În principal datorită opticii potrivit căreia:”Cum ai putut să consumi fără să deții?”. Deci, chiar dacă consumul nu este incriminat direct, în concret, astfel cum adesea se întâmplă în practica DIICOT și a instanțelor de judecată, acesta va fi sancționat, într-o formă sau alta, prin raportare la infracțiunea de deținere în vederea consumului propriu sau, deținere în vederea traficării.

II.CUM POT SĂ SCAP NEPEDEPSIT DACĂ AM COMIS UNA DINTRE INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 143/2000? CAUZA DE NEPEDEPSIRE
    Conform art. 14 din Lege: Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiuni şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.
Astfel, condițiile pentru a beneficia de cauza de nepedepsire sunt următoarele:
-denunțarea= aducerea la cunoștința autorităților participarea la comiterea unei astfel de infracțiune;
-denunțarea trebuie să aibă loc anterior începerii urmăririi penale cu privire la acea infracțiune
Atenție!: după ce urmărirea penală a fost începută, persoana cercetată poate beneficia de dispozițiile legale referitoare la denunț (vezi mai jos).
-participarea activă, contribuția la identificarea și tragerea la răspunderea penală a autorului și a participanților(instigatori, complici etc).

III.    DENUNȚUL – BENEFICIILE DENUNȚULUI ÎN CAZUL TRAFICULUI DE DROGURI
Potrivit art. 15 din Legea nr. 143/2000 : persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute în lege, iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 
Atenție!: pentru a beneficia de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, denunțul trebuie făcut în cursul urmăririi penale. De asemenea, o altă condiție de aplicare a dispozițiilor legale este aceea a facilitării (n.n. efective) a identificării și tragerii la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de droguri.

IV.    „ETNOBOTANICELE” – OPOERAȚIUNILE CU PRODUSE SUSCEPTIBILE DE A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE
Legea nr. 194/2001 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare- cunoscute în termeni uzuali sub denumirea de :”ETNOBOTANICE” a fost și ea modificată ca urmare a adoptării Legii nr. 45/2023, limitele de pedeaspă pentru aceste tipuri de infracțiuni fiind majorate, diferitele modalităţi fiind sancţionate după cum urmează:
1.Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse știind că acestea SUNT SUSCEPTIBILE de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu ÎNCHISOARE DE LA 6 LUNI LA 3 ANI SAU CU AMENDĂ, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

2.    Fapta persoanei care, fără a deține autorizație eliberată în condițiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operațiuni cu produse despre care TREBUIA SAU PUTEA SĂ PREVADĂ CĂ SUNT SUSCEPTIBILE de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu ÎNCHISOARE DE LA 3 LUNI LA 2 ANI SAU CU AMENDĂ.

3. Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la UN AN LA 5 ANI ȘI INTERZICEREA UNOR DREPTURI, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

4. Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu ÎNCHISOARE DE LA O LUNĂ LA UN AN SAU CU AMENDĂ.
    Atenţie! PROCURAREA DE ETNOBOTANICE PENTRU CONSUM PROPRIU (EXCLUSIV PENTRU CONSUM PROPRIU!)- nu este infracţiune!

V.    RĂSPUND PENAL PENTRU INFRACŢIUNILE DE TRAFIC DE DROGURI DACĂ SUNT MINOR ? POT FI REŢINUT ŞI ARESTAT PREVENTIV? 

Da ! 
Minorul care are vârsta (la data săvârşirii faptei) între 14 şi 16 ani răspunde penal dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.
Atenţie ! Măsura reţinerii (24 ore) şi cea a arestului preventiv (care poate fi luată pentru 30 de zile şi apoi prelungită) pot fi luate şi faţă de minori. 
              ! Având în vedere limitele ridicate ale pedepselor prevăzute de legiuitor pentru aceste infracţiuni, există posibilitatea ca, chiar dacă eraţi minor (care răspunde penal) la data săvârşirii infracţiunii, SĂ FIŢI SUPUŞI UNEIA DINTRE MĂSURILE EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE cum ar fi Internarea într-un centru educative pe o periodă între 1-3 ani sau Internarea într-un centru de detenţie pe o perioadă între 2-5 ani..

VI.    AM FOST PRINS CU DROGURI. CARE SUNT PAŞII DE URMAT? CE TREBUIE SĂ CUNOSC ?

-în cazul infracţiunilor în discuţie, competenţa de soluţionare aparţine DIICOT.
-de cele mai multe ori, persoanele bănuite de activitate infracţională pe linia traficului de droguri şi/sau efectuarea de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv sunt ridicate şi duse la sediul DIICOT/BCCO pentru audieri.
-trebuie să cunoaşteţi că, în condiţiile în care urmează să dobândiţi calittate într-un proces penal, aveţi dreptul la un avocat. În aceste condiţii, chiar dacă nu aveţi numărul de telefon al avocatului însă îî cunoaşteţi numele, puteţi solicita respectuos organelor de urmărire penală să vă anunţe avocatul (numărul de telefon al avocatului figurează în Tabloul avocaţilor şi este public pe site-ul UBNR sau al Baroului de care aparţine.
-trebuie să cunoaşteţi că aveţi dreptul să nu daţi nicio declaraţie cu privire la acuzaţia care vi se aduce.
-pe parcursul procesului penal, aveți dreptul de a fi informat cu privire la fapta de care sunteți cercetat, precum și dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii, atat singur cat si asistat de un avocat
-în majoritatea cazurilor, procurorii din cadrul DIICOT dispun reţinerea pentru 24 de ore. Ulterior reţinerii, procurorii DIICOT pot formula o propunere de luarea a măsurii arestului preventiv sau pot dispune, măsura controlului judiciar.

În situaţia în care aveţi calitatea într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni privind traficul de droguri sau efectuarea de operaţiuni suspectibile de a avea efectiv psihactiv (etnobotanice), avocaţii Biroului de avocatură Domocoş, cu sediile situate în oraşul Oradea şi oraşul Aleşd vă pot consilia din punct de vedere juridic şi vă pot reprezenta în faţa instanţelor de judecată din România, în faţa Poliţiei şi a Parchetului(DIICOT) în ceea ce priveşte infracţiunile de trafic de droguri.
Venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor (din Oradea, Beiuş, Salonta, Marghita, Aleşd etc)prin consultanţa juridică pe care o desfăşurăm atât la sediul situat în Mun. Oradea strada Parcul Traian. Nr. 7, ap. 6, jud. Bihor cât şi la sediul situat în oraşul Aleşd, strada 1 Decembrie, nr. 5, jud. Bihor.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, contact:
Birou avocat trafic droguri Oradea – Tel: 0758 360 112 Av. Vlad Domocoş 
Birou avocat trafic droguri Aleșd – Tel: 0747 108 008 Av. Larisa Domocoş 

www.domocos-law.ro