Despre noi - Echipa

Avocat Domocoș Vlad Ionuț

În privința pregătirii profesionale inițiale, avocat VLAD IONUȚ DOMOCOȘ a absolvit programul de licență al Facultății de drept din cadrul prestigioasei Universități „Babeș-Bolyai" din Cluj- Napoca, specializându-se în drept civil prin finalizarea programului de masterat intitulat „Instituții de drept privat- Drept civilˮ în cadrul aceleiași universități.

În privința pregătirii profesionale continue, avocat VLAD IONUȚ DOMOCOȘ , din anul 2019 și până în prezent a publicat o serie de articole și studii de specialitate, participând, inclusiv în calitate de speaker invitat la o serie de conferințe juridice:

  ARTICOLE ȘI STUDII DE SPECIALITATE PUBLICATE:

 1. Scurte considerații privind necesitatea digitalizării sistemului judiciar în scopul asigurării dreptului la apărare în procedura ordinului de protecție, publicat pe site-ul www.juridice.ro.

 2. Considerații privind instituția tutelei (1), studiu publicat în cuprinsul Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2020.

 3. Considerații privind instituția tutelei (2). Consiliul de familie de la măreție la decădere, studiu publicat în cuprinsul Revistei de Dreptul Familiei nr. 2/2020.

 4. Ordinul de protecție provizoriu. Discuții privind competența, studiu publicat în cuprinsul Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2021. 

 5. Reintegrarea minorilor ulterior dispunerii măsurilor speciale de protecție. Abandonul de familie în contextul interesului superior al minorului, studiu publicat în cuprinsul Revistei de Dreptul Familiei nr. 2/2021.

  CONFERINȚE DE SPECIALITATE :

 1. Speaker invitat la CONFERINȚA BAROULUI ILFOV “TOC ȘI CĂLIMARĂ VS COMPUTER” 2020.

 2. Speaker invitat la CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPT CIVIL. FAMILIA. EDIȚIA A III-A, 2020.

 3. Speaker invitat la CONFERINȚA [INTER]NAȚIONALĂ DE DREPT CIVIL. FAMILIA. EDIȚIA A IV-A, 2021.

 4. Speaker invitat la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BIENALĂ ( Universitatea de Vest din Timișoara), Ediția a XIV-a, 20-21 Octombrie 2022.

 5.  Participant la CONFERINȚA BAROULUI BIHOR 2019.

 6.  Participant la CONFERINȚA BAROULUI BIHOR “PROVOCĂRILE PROFESIEI DE AVOCAT PENTRU ANUL 2020”, 2020.

Avocat Domocoș Larisa Gabriela

În privința pregătirii profesionale inițiale, avocat  LARISA GABRIELA DOMOCOȘ a absolvit programul de licență al Facultăți de Drept din cadrul prestigioasei Universități „Babeș-Bolyai" din Cluj- Napoca, specializându-se în drept civil prin finalizarea programului de masterat intitulat „Drept civil – drept procesual civilˮ.
În privința pregătirii profesionale continue, avocat LARISA GABRIELA DOMOCOȘ din anul 2018 până în prezent a publicat articole și studii de specialitate, participând la o serie de conferințe juridice:

ARTICOLE ȘI STUDII DE SPECIALITATE PUBLICATE:

 1. Scurte considerații privind necesitatea digitalizării sistemului judiciar în scopul asigurării dreptului la apărare în procedura ordinului de protecție, publicat pe site-ul www.juridice.ro.

CONFERINȚE DE SPECIALITATE :

 1. Participant la CONFERINȚA BAROULUI ILFOV “TOC ȘI CĂLIMARĂ VS COMPUTER” 2020.

 2. Participant la CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPT CIVIL. FAMILIA. EDIȚIA A III-A, 2020.

 3. Participant la CONFERINȚA BAROULUI BIHOR 2019.

 4. Participant la CONFERINȚA BAROULUI BIHOR “PROVOCĂRILE PROFESIEI DE AVOCAT PENTRU ANUL 2020”, 2020.

 5. Participant la CONFERINȚA [INTER]NAȚIONALĂ DE DREPT CIVIL. FAMILIA. EDIȚIA A IV-A, 2021.

 6. Participant la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ BIENALĂ ( Universitatea de Vest din Timișoara), Ediția a XIV-a, 20-21 Octombrie 2022.