Articole/Știri - Sunt chemat în judecată de către recuperatorii de creanțe pentru un contract/abonament de telefonie. Ce fac?

Sunt chemat în judecată de către recuperatorii de creanțe pentru un contract/abonament de telefonie. Ce fac?


publicat la data 6 nov. 2023, scris de Vlad Domocos

Am fost chemat în judecată de recuperatorii de creanțe pentru un contract de telefonie încheiat în urmă cu mai mulți ani. Ce trebuie să fac? Este prescris? Pot sta liniștit? Chiar dacă a trecut un termen îndelungat nu poți sta liniștit. Prescripția nu operează de drept, aceasta trebuie invocată de către dumenavoastră. Află mai multe, contactează un avocat al Biroului Domocoș pentru mai multe detalii- click aici pentru contact.

FIRMELE SPECIALIZATE ÎN RECUPERAREA CREANȚELOR “RECUPERATORII DE CREANȚE” ȘI CONTRACTELE DE FURNIZĂRI SERVICII DE COMUNICAȚII/TELECOMUNICAȚII (denumite în continuare “Contracte de telefonie”). Iată ce trebuie să știi în cazul în care primești o cerere de valaore redusă!

Atenție!- în funcție de fiecare caz în parte, există posibilitatea ca firmele specializate în recuperarea creanțelor să formuleze cereri de chemare în judecată (cereri de valoare redusă) și în temeiul unor altor contracte decât cele de “telefonie”. 

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !
(1) În ultimele luni, pe rolul instanțelor de judecată (Judecătoriilor din întreaga țară) au fost înregistrate mii (dacă nu chiar zeci de mii) de cereri de chemare în judecată având ca obiect (obiectul dosarului): cererea de valoare redusă. 
(2) Având în vedere faptul că, „Contractele de telefonie” nu reprezintă titluri executorii, prin cererile de valoare redusă se solicită instanțelor de judecată pronunțarea unor hotărâri judecătorești care prin definitivarea acestora să devină titluri executorii, urmând a fi puse în executare în contra pârâților prin concursul executorului judecătoresc (procedura executării silite). În rezumat, dacă ați avut anumite obligații restante ” (neplata unor facturi restante, neplata telefonului luat la abonament, neplata daunelor/clauzelor de reziliere a Contractului de telefonie, neplata penalităților de întârziere, neexecutarea obligației de a preda echipamentul la data expirării contractului etc) rezultate din “Contracte de telefonie” încheiate cu diverși operatori de pe piața Românească (Orange, Vodafone etc), prin încheierea unor Contracte de cesiune între acești operatori și firmele specializate în recuperarea creanțelor (cunoscute publicului drept “RECUPERATORI DE CREANȚE”), au fost cedate (“cumpărate”)aceste obligații iar acum, aceste firme (printre care amintim cu titlu exemplificativ B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED, INVESTCAPITAL LTD, KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS S.R.L., EOS CREDIT FUNDING DAC etc) se îndreaptă împotriva dumeavoastră pentru recuperarea sumelor de bani restante).
(3)Astfel cum am arătat, cererile de valoare redusă se întemeiază pe neexecutarea de către pârâți a unor obligații contractuale rezultate din “Contractele de telefonie” (neplata unor facturi restante, neplata daunelor/clauzelor de reziliere a Contractului de telefonie, neplata telefonului luat la abonament, neplata penalităților de întârziere, neexecutarea obligației de a preda echipamentul la data expirării contractuluetc)
(4)”Contractele de telefonie” în temeiul cărora se solicită sumele de bani pot să fie vechi sau foarte vechi (2015, 2016, 2017 etc !!!).

 

I.Cine are calitatea de reclamant? “Recuperatorii de creanțe”?

Astfel cum am arătat, firmele cu care persoanele au încheiat “Contracte de telefonie”(Orange, Vodafone etc) au cesionat aceste contracte iar, în situația în care împotriva dumneavostră este formulată o cerere de valoare redusă, calitatea de reclamant o va avea societatea specializată în recuperarea creanțelor “recuperatorii de creanțe” printre care amintim cu titlu exemplificativ (KRUK, B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITED, INVESTCAPITAL LTD, KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., AGENCY FOR CONTROL OF OUTSTANDING DEBTS S.R.L., EOS CREDIT FUNDING DAC etc)

II.Cine are calitatea de pârât?

Calitatea de pârât o are orice persoană care a încheiat un “Contract de telefonie” și care, din diverse motive, nu a dus la îndeplinire obligațiilor contractuale asumate (neplata unor facturi restante, neplata daunelor/clauzelor de reziliere a Contractului de telefonie, neplata telefonului luat la abonament, neplata penalităților de întârziere, neexecutarea obligației de a preda echipamentul la data expirării contractului etc).
III.Cum recunoaștem o asemenea cerere de valoare redusă?
1.    Cererea de valoare redusă este o cerere de chemare în judecată. Astfel, veți fi pârât într-o asemenea procedură, atunci când veți primi de la instanța de judecată Judecătorie- un plic în care vi se va comunica cererea denumită: FORMULAR DE CERERE [art. 1.028 (2) din legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă] respectiv un FORMULAR DE RĂSPUNS [art. 1.029 (3) din legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă] . Cerere va fi însoțită de dovezile pe care se sprijină (copie a “Contractului de cesiune”, copie a facturilor neachitate, dovada cesiunii, notificarea cesiunii, dovada înscrierii-aviz specific înscriere în RNMP etc).
2.    Atenție- în cazul unei cereri de valoare redusă, expeditorul plicului este întotdeauna instanța de judecată-Judecătoria și nu o altă persoană fizică/juridică publică sau privată. Plicul va purta însemnele oficiale ale instanței de judecată respectiv mențiunea ”PENTRU JUSTIȚIE A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE).
3.    În interiorul plicului, pe prima pagină, veți găsi cel puțin următoarele informații:
-    În partea de mijloc a paginii:”COMUNICARE ADRESĂ”;
-    În partea stângă, partea de sus a paginii:”Judecăria ..., 
DOSAR NR,. ….
Materia: Litigii cu profesioniști
 Obiectul dosarului: cerere de valoare redusă.
-    În cuprinsul textului, veți observa că aveți calitatea de pârât respectiv dreptul ca în 30 de zile să propuneți probe și șă invocați excepții.
4.    Ca o modalitate alternativă de verificare, acceași site-ul: PORTAL.JUST.RO iar la rubrica căutare, introduceți numărul de dosar indicat pe prima pagină din plic.

IV.Cum ne apărăm împotriva unei asemenea cereri de valoare redusă?

În condițiile în care aveți de formulat apărări (ex: dovezile prin care ați achitat sumele solicitate etc) sau de invocat excepții (ex: PRESCRIPȚIA etc) este OBLIGATORIU să transmiteți, în scris, un răspuns instanței de judecată.
 Răspunsul se poate formula prin completarea formularului atașat cererii sau se poate formula o întâmpinare. La acest răspuns, va trebui să atașați dovezile pe care vă susțineți răspunsul/întâmpinarea.
De cele mai multe ori, creanța solicitată de către reclamant este PRESCRISĂ. Mare atenție însă! Nu este suficient să rămâneți în pasivitate ci, din contră, pentru a primi beneficiile prescripției, va trebui să o invocați, în scris, în fața instanței competente. Procedura cererii de valoare redusă este o procedură scrisă, motiv pentru care apărările și excepțiile vor trebui invocate în scris și transmise la dosarul cauzei.

IV.Este necesar să transmitem instanței de judecată punctul nostru de vedere în scris?

Da. În mod obligatoriu este necesar să transmiteți instanței de judecată, în scris, punctul dumneavoastră de vedere (răspunsul/înntâmpinarea).
De asemenea, vă re(amintim) faptul că, în condițiile în care dumenavoastră ați achitat sumele solicitate, fără a depune la instanța de judecatădovezile, judecătorul nu va avea de unde să ia la cunoștință de acest aspect, acesta neputându-se transforma într-un avocat al dumneavaostră.
De asemenea, vă re(amintim) Că, potrivit Codului civil, PRESCRIPȚIA trebuie invocată de către persoana interesată. Astfel, pentru a putea beneficia de instituția PRESCRIPȚIEI, va trebui să invocați instituția prin intermediul răspunsului scris transmis instanței de judecată. 

NU VEȚI PUTEA BENEFICIA DE PRESCRIPȚIE ÎN CAZUL ÎN CARE NU O VEȚI INVOCA ÎN SCRIS!
INSTITUȚIA PRESCRIPȚIEI NU OPEREAZĂ DIN OFICIU, NU ESTE SUFICIENT CA DE LA DATA SCADENȚEI ULTIMEI FACTURI/DATA SCADENȚEI OBLIGAȚIEI SĂ TREACĂ UN TERMEN DE 3 ANI CI PERSOANA INTERESATĂ TREBUIE SĂ O INVOCE ÎN FAȚA JUDECĂTORULUI, CU RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR LEGALE!
VEȚI SCĂPA DE OBLIGAȚIA DE PLATĂ A SUMEI SOLICITATE DOAR CA URMARE A CONSTATĂRII PRESCRIPȚIEI DE CĂTRE INSTANȚĂ, DECI ESTE NECESAR CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ AVEȚI O POZIȚIE PROCESUALĂ ACTIVĂ ÎN CAUZĂ!

 

V. Ce se întâmplă în cazul în care nu mă apăr și nu transmit un răspuns instanței? Voi fi obligat la plata sumei de bani? Voi putea fi executat silit?

În cazul în care nu formulați o apărare și/sa nu invocați o excepție (ex: prescripția), cel mai probabil, recuperatorii de creanțe vor obține împotriva dumneavoastră o hotărâre judecătorească, titlu executoriu. Cu această hotărâre vor sesiza executorul judecătoresc, dată la care vor începe executarea silită împotriva dumneavoastră. 
Vă aducem la cunoștință că, având în vedere faptul că ați avut pe rol dosarul având ca obiect cererea de valoare redusă (dosar în care ați avut posibilitatea să formulați apărări și să invocați excepții), nu veți putea obține admiterea unei contestații la executare pe aceste considerente, mai clar spus, veți datora suma respectivă.

Avocații Biroului Domocoș realizează activități juridice constând în evaluarea dosarelor având ca obiect cererea de valoare redusă și redactează, acolo unde este cazul, întâmpinări/răspunsuri la cererile de valoare redusă. 
Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție: 
Av. Vlad Domocoș 
0758 360 112 sau alte modalități de contact: click aici.