Articole/Știri - Soarta polițelor încheiate cu EUROINS. Ce mai rămâne de făcut?

Soarta polițelor încheiate cu EUROINS. Ce mai rămâne de făcut?


publicat la data 19 mar. 2023, scris de Vlad Domocos

Am încheiat o poliță de asigurare la societatea EUROINS. Ce trebuie să fac după anunțul DECIZIEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVGHERE FINANCIARĂ(ASF) -denumită în continuare DECIZIA ASF cu privire la retragerea autorizației de funcționare a companiei EUROINS ROMÂNIA ASIGUARE REASIGURARE S.A? Trebuie să cumpăr o nouă poliță de asigurare? Pot denunța polița și primi înapoi banii achitați pe polița de asigurare încheiată la EUROINS ROMÂNIA S.A.? Ce este FONDUL de GARANTARE a ASIGURAȚILOR(FGA)? De când pot trimite cereri către FGA pentru a fi despăgubit? Există un termen limită în care trebuie să transmit cererea de despăgubire către FGA? În cât timp primesc banii de la FGA în cazul EUROINS S.A.?

Am încheiat o poliță de asigurare la societatea EUROINS. Ce trebuie să fac după anunțul DECIZIEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVGHERE FINANCIARĂ(ASF) -denumită în continuare DECIZIA ASF cu privire la retragerea autorizației de funcționare a companiei EUROINS ROMÂNIA ASIGUARE REASIGURARE S.A? 

 Să o luăm cu începutul ....

(1)ATENȚIE!- Potrivit Legii nr. 213/2015 și comunicatului oficial înscris pe pagina web a FONDULUI DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR, de la data publicării DECIZIEI ASF în M. OF. al României(la data redactării prezentului articol[18.03.2023] DECIZIA ASF nu era publicată în M. Of.) FGA poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună/cereri de plată, din partea potențialilor creditori ai societății EUROINS ROMÂNIA ASIGUARE REASIGURARE S.A. (denumit în continuare EUROINS ROMÂNIA).

(2)ATENȚIE! Conform comunicatelor FGA, pentru a înlesni activitatea, în beneficiul creditorilor de asigurare, FGA recomandă transmiterea documentelor ONLINE, pe portalurile dedicate, după cum urmează: 1.Deschidere dosare de daună; 2.Cereri de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor; 3.Cereri de plată privind restituirea primei de asigurare; 4.Petiții/Sesizări.

(3)FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAȚILOR(FGA) – este o persoană juridică de drept public care protejează creditorii de asigurări prin plata de creanţe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în cazul constatării de către ASF a insolvenţei unui asigurător, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii, prevăzute la art. 5; în cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege. 

1.Căror categorii de polițe de asigurare se aplică DECIZIA ASF de retragere a autorizației de funcționare a companiei EUROINS ROMÂNIA S.A.? Ce se întâmplă cu polița “CASCO”?

ATENȚIE! – Din punctul nostru de vedere, DECIZIA ASF se aplică tuturor categoriilor de polițe, indiferent dacă acestea sunt obligatorii sau facultative(asigurări RCA, asigurări locuințe, asigurări de viață etc) încheiate de către asigurați cu EUROINS ROMÂNIA S.A., și nu doar polițelor de asigurare pentru răspunderea civilă auto(RCA).
Din păcate, nici asigurații “CASCO” nu sunt ocoliți de DECIZIA ASF în cazul EUROINS ROMÂNIA S.A.

2.Ce pot să fac dacă am încheiat o poliță de asigurare la EUROINS ROMÂNIA S.A. care încă este în termenul de valabilitate? Cât timp am la dispoziție să închei o nouă poliță de asigurare după DECIZIA ASF?

În cazul în care aveți încheiată o poliță de asigurare la EUROINS ROMÂNIA S.A. care este încă valabilă, trebuie să știți că aveți 2 variante, după cum urmează:

A.O variantă de siguranță pe care o recomandăm tuturor clienților Biroului de avocatură DOMOCOS LAW și anume aceea a denunțării poliței de asigurare cu EUROINS respectiv a încheierii unei polițe de asigurare cu un alt asigurator.
ATENȚIE!- în acest caz, subsecvent denunțării(este obligatore denunțarea poliției încheiate cu EUROINS ROMÂNIA S.A.!) și ulterior transmiterii unei CERERI DE PLATĂ PRIVIND ACORDAREA RESTITUIRII DE PRIMĂ veți primi suma de bani echivalentă pentru perioada rămasă valabilă din poliță.
Cererea de plată privind acordarea restituirii de primă poate fi completată și transmisă în format fizic către FGA – desarcă cererea de aici.
Cererea de plată privind acordarea restituirii de primă poate fi completată și transmisă online- află aici toate detaliile.

B.O a doua variantă, aceea a utilizării poliției emisă de EUROINS în condițiile Legii nr. 213/2015, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii falimentului.
Polițele rămân valabile, valabilitatea acestora încetând în termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii falimentului(la data redactării prezentului articol, 18.03.2023, procedura falimentului nu este deschisă). Vă atragem atenția că, în cazul în care decideți în sensul prezentei variante, va trebui să urmăriți data publicării DECIZIEI ASF în M. Of. și de la această dată să calculați cele 90 de zile. La expirarea celor 90 de zile, polița de asigurare își încetează valabilitatea !!! (exemplu: și nu, nu veți putea invoca necunoașterea legii în condițiile în care, după trecerea intervalului de timp sus menționat veți fi suprinși în trafic, fără a avea o poliță de asigurare valabilă!)

3.Am o asigurare la EUROINS și riscul asigurat s-a produs dupa publicarea în Monitorul Oficial a DECIZIEI ASF. Cum trebuie să procedez? Cui mă adresez?

A.PENTRU DOSARELE NOI DE DAUNĂ - începând cu data publicării DECIZIEI ASF în M. Of., FGA poate proceda, la cererea oricărei persoane care invocă un drept de creanță împotriva societăţii EUROINS ROMÂNIA S.A., la deschiderea dosarelor de daună.
ATENȚIE! Cererea de deschidere a dosarului de daună (Anexa 7) se completeză în situația în care pentru un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, nu a fost deschis un dosar de daună de către societatea EUROINS S.A.
Cererea de deschidere a dosarului de daună poate fi completată și transmisă fizic către FGA- desarcă cererea de aici.
Cererea de deschidere a dosarului de daună poate fi transmisă și completată online- află aici toate detaliile.

B.PENTRU DOSARELE DE DAUNĂ DESCHISE-  Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor poate fi completată și transmisă în format fizic către FGA- detalii aici.
Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor poate fi completată și transmisă ONLINE-află aici toate detaliile.

4. Este adevărat că FGA poate despăgubi în cuantumul a cel mult 500.000 LEI pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență?

Da, plafonul de garantare este de 500.000 LEI. Potrivit legii, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Decizie ASF de retragere a autorizației de funcționare. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.

5.Cum trebuie să procedez dacă cuantumul despăgubirilor la care am dreptul depășește suma de 500.000 LEI? Voi rămâne fără acești bani?

Până la plafonul de 500.000 LEI veți putea fi despăgubit de către FGA. 
Pentru suma excedentară(care depășește) plafonul de 500.000 LEI va trebui să vă înscrieți la masa credală(în procedura specială a falimentului, urmând regulile specifice- ATENȚIE!- LA TERMENUL DE ÎNSCRIERE LA MASA CREDALĂ!!!).

6.Cum procedez dacă dreptul meu la despăgubire a fost stabilit prin intermediul unei hotărâri judecătorești definitive? Pot cere executarea silită a FGA? Cum îmi încasez despăgubirea de la FGA?

Nu, conform dispozițiilor legale, FGA nu poate fi executat silit. Trebuie să știți că punerea în executare a titlurilor executorii(hotărâri judecătorești sau alte titluri executorii) obținute împotriva asiguratorului nu poate fi promovată în contra FGA. 
ATENȚIE! Iată cum trebuie să procedați în această situație: în calitate de creditor de asigurări veți depune/transmite către FGA(în format fizic sau online) o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 , cu respectarea procedurii şi a plafonului stabilite prin prezenta lege(500.00 LEI).

7.Când vom primii despăgubirile de la FGA? Pot exista întârzieri mari pentru plata daunelor?

FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Decizie ASF de retragere a autorizației de funcționare
După cum se poate observa, FGA este în drept să efectueze plăți în termen de 60 de zile de la data publicării în M. Of. a DECIZIEI ASF, de unde deducem că nu este obligată.
Pot exista și, din păcate, cu siguranță vor exista întârzieri în plata sumelor solicitate.

8.Există riscul să nu primim banii de la FGA ca urmare a DECIZIEI ASF de retragere a autorizației de funcționare pentru EUROINS ROMÂNIA S.A.? A afectat falimentul celor de la City Insurance FGA astfel încât daunele să nu mai poată fi achitate pentru asigurații EUROINS ROMÂNIA S.A.?

În spațiul public au apărut teorii conform cărora, fondul nu va putea suporta și falimentul EUROINS ROMÂNIA S.A., după cel al City Insurance din 2021.
Din punct de vedere al legislației, lucrurile se prezintă mult mai nuanțat și stau în felul următor. Chiar dacă FGA nu poate fi bugetat de către stat, acesta realizează venituri din mai multe surse astfel cum rezultă din art. 5 din Legea nr. 213/2015. Raportat la aceste surse, varianta colapsului FGA nu se susține, cel puțin la acest moment(“în cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege”). Este adevărat că și noi credem că vor fi întârzieri majore în ceea ce privește procesarea dosarelor de daună și a cererilor de plată!

9.Ce mai rămâne de făcut pentru omul de rând care a fost de bună-credință și și-a îndeplinit obligația de încheiere a poliței de asigurare?

Din păcate, agitația creată în jurul fenomenului falimentului societăților de asigurare și reasigurare nu este una lipsită de substanță. 
Sigur, povara a căzut, și de această data, pe omul de rând. Chiar și așa, cu mici sau mari eforturi, pentru a ne pune în siguranță, credem că merită luată în considerare opțiunea denunțării poliței de asigurare și încheierea unei noi polițe de asigurare.

AVOCAT ASIGURĂRI ORADEA 
AVOCAT ASIGURĂRI ALEȘD
AVOCAT ASIGURĂRI ONLINE