Articole/Știri - SE REEXAMINEAZĂ TOATE MĂSURILE DE PUNERE SUB INTERDICȚIE !

SE REEXAMINEAZĂ TOATE MĂSURILE DE PUNERE SUB INTERDICȚIE !


publicat la data 26 apr. 2023, scris de Vlad Domocos

SE REEXAMINEAZĂ TOATE MĂSURILE DE PUNERE SUB INTERDICȚIE
    În următorii 3 ani, în condițiile art. 20 din Legea nr. 140/2022 toate persoanele puse sub interdicție vor fi citate în fața instanței de tutelă în vederea reexaminării de către un judecător a punerii lor sub interdicție.
    Potrivit statisticilor, la nivel României, urmează a se dispune reexaminarea unui număr de aproximativ 45.000-50.000 de cereri. 
    Pentru că procedura reexaminării măsurilor de punere sub interdicție nu a fost receptată în media, urmând a crea, cel mai probabil, un val uriaș de insecuritate și îngrijorare în rândul unor persoane aflate în situații speciale, înțelegem să explicăm, pe scurt, și pe înțelesul tuturor, de ce se procedează la reexaminare și care vor fi consecințele.
    Reexaminarea nu trebuie să stârnească panică, îngrijorare sau speculații, fiind un procedeu legal, care se va desfășura în temeiul legii. 
Să trecem la răspunsurile mult așteptate ->

Cum recunoaștem că este vorba despre un proces de reexaminare a măsurii punerii sub interdicție?

    1.Persoana pusă sub interdicție, PETENTUL din cererea inițială (persoana care a formulat inițial cererea) și TUTORELE(reprezentantul legal) vor primi din partea instanței de judecată competente, prin intermediul serviciilor poștale, în plic închis cu mențiunea”PENTRU JUSTIȚIE, A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE”: un înscris denumit “Comunicare Adresă sau CITAȚIE”. Alăturat înscrisului emis de instanța de judecată veți regăsi SENTINȚA(sau în anumite cazuri SENTINȚA ȘI DECIZIA) privind punerea sub interdicție și un PROCESS VERBAL DE SESIZARE DIN OFICIU.
    2.În cuprinsul înscrisului denumit”COMUNICARE ADRESĂ sau CITAȚIE”, în partea de sus, pe partea stângă, veți observa înscrisă mențiunea”Obiectul dosatului: reexaminare punere sub interdicție”.
    În situațiile în care veți primi o asemenea comunicare/citație, veți ști că sunteți în prezenta unei cauze având ca obiect reexaminarea punerii sub interdicție.

De ce se reexaminează toate măsurile de punere sub interdicție? Care este actul normativ în baza căruia se dispune reexaminarea?

    Reexaminarea măsurilor de punere sub interdicție dispuse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 140/2022 se dispune în temeiul art. 20 din Legea nr. 140/2022. Deci, fără urmă de îndoială, reexaminarea se dispune în virtutea legii.
    Mecanismul reexaminării reprezintă consecința schimbării de paradigmă în ceea ce privește reglementarea mecanismelor de ocrotire ale persoanelor aflate în situații speciale. Schimbarea de optică a legiuitorului apare ca urmare a considerentelor decizorii expuse în motivarea Deciziei CCR nr. 601/2020, Decizie prin care a fost constatat caracterul neconstituțional al art. 164 alin.1 din Codul civil referitor la instituția punerii sub interdicție judecătorească.    
    Pentru punerea în acord a dispozițiilor legale cu Decizia CCR respectiv cu Constituția României, printr-o intervenție considerată de legislativ una “de amploare” a fost impus noul cadru normativ aplicabil în materia măsurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilități intelectuale și psihosociale, care a presupus crearea, în legislația de drept comun, dar și specială, a unor instrumente juridice de sprijin și ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care să asigure respectarea demnității, a drepturilor și libertăților, dar și a voinței, nevoilor și preferințelor acestora, precum și salvgardarea autonomiei acestora.

Căror persoane li se aplică măsura reexaminării? 

    Pentru realizarea scopului, măsura reexaminării punerii sub interdicție vizează toate persoane care au fost puse sub interdicție judecătorească anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 140/2022(august 2022).

Când vor începe procesele de reexaminare a punerilor sub interdicție?

   Procesele de reexaminare a măsurilor de punere sub interdicție au început. La data redactării prezentului articol(26.04.2023), pe rolul instanțelor se regăsesc dosare având ca obiect reexaminarea punerii sub interdicție.

Cine este competentă să soluționeze cauzele de reexaminare a măsurilor de punere sub interdicție?

Instanța de judecată este singura competentă să soluționeze cauzele având ca obiect reexaminarea măsurilor de punere sub interdicție.
    Instanța competentă este instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana ocrotită.

Cine va fi citat în fața instanței? Este obligatorie prezența persoanelor citate în fața instanței de judecată?

  În fața instanței de judecată, vor fi citați, cel mai probabil, următoarele persoane:
    Petentul din cererea introductivă (=persoana care a formulat cererea inițială de punere sub interdicție);
    Tutorele persoanei puse sub interdicție;
    Persoana pusă sub interdicție judecătorească.
   *De asemenea, cauza se va judeca cu participarea obligatorie a Ministerului Public, a procurorului.
    Raportat la textele de lege se pare că prezența petentului din cererea inițială și a tutorelui nu este necesară, însă, din punctul nostru de vedere, prezența tutorelui ar fi imperios necesară. 
    La termenul de judecată, instanța este obligată să îl asculte, în camera de consiliu pe cel a cărei ocrotire se reexaminează. Dacă este în interesul celui a cărei reexaminare se judecă, acesta va fi ascultat la locuința sa, acolo unde este îngrijit sau în alt loc apreciat de instanță ca fiind potrivit. La ascultarea acestuia poate participa o persoană de încredere.

Cum se va desfășura procedura reexaminării? Ce presupune?

   1.Instanța de judecată va dispune comunicarea actelor către persoanele arătate în prima parte a prezentului articol și către Parchet.
   2.Dacă după expirarea termenului de întâmpinare persoana ocrotită nu și-a ales un avocat, instanța ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
   3.Parchetul/Procurorul va face cercetările necesare, va dispune efectuarea unei evaluări medicale și a unei evaluări psihologice. De asemenea va dispune întocmirea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară. În cazul în care persoana este internată într-o unitate sanitară, procurorul va dispune și întocmirea unui referat de către unitate. La acestea poate fi solicitat și punctul de vedere al medicului curant.
    Atenție!: - în cazul a în care cel a cărei ocrotire se reexaminează refuză evaluarea stării sale ori nu se prezintă în vederea efectuării, instanța dispune aducerea sa cu mandat.
  4.După primirea actelor menționate la punctul 3, instanța va fixa termen de judecată și va dispune citarea părților.
  5.Judecata cererii se va face de urgență și cu precădere, cu participarea procurorului.

Se va dispune din nou efectuarea unei “expertize”(raport de evaluare) a persoanelor puse anterior sub interdicție judecătorească? Este obligatorie întocmirea unei anchete sociale în cazurile de reexaminare?

    Da. Pentru soluționarea cauzei, pe lângă cercetările necesare, procurorul va dispune efectuarea a două rapoarte:  un raport de evaluare medicală și un raport de evaluare psihologică.
    În cauză nu se va mai dispune un raport de expertiză medico legală astfel cum se proceda în cazul punerii sub interdicție.
    Raportul de evaluare medicală/ evaluarea medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire se poate face în cadrul sistemului de sănătate public sau privat de către medicul de specialitate psihiatrie sau, în cazul minorului, de către medicul cu specialitate psihiatrie pediatrică.
    Raportul de evaluare psihologică/evaluarea psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire se poate face în cadrul sistemului de sănătate public sau privat de către un psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi este înscris în Registrul experţilor psihologi din cadrul Colegiului Psihologilor din România.
    Da, efectuarea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară este obligatorie. Efectuarea anchetei va fi dispusă de către procuror.

Care sunt soluții pe care le poate pronunța instanța de judecată ulterior reexaminării?

Soluții pe care le poate pronunța instanța de judecată sunt:
    Înlocuirea măsurii punerii sub interdicție cu una dintre măsurile de ocrotire introduse în Codul civil prin Legea nr. 140/2022 – consilierea judiciară sau tutela specială.
    Ridicarea măsurii punerii sub interdicție dacă nu mai sunt întrunite condițiile pentru luarea unei măsuri de ocrotire introduse în Codul civil prin Legea nr. 140/2022
   

Ce se întâmplă cu tutorele ulterior procedurii reexaminării? Rămâne în calitate de tutore aceeași persoană?

    Potrivit art. 20 alineat 4 din Legea nr. 140/2022, în cazurile în care instanța înlocuiește măsura punerii sub interdicție cu una dintre noile măsuri de ocrotire, persoanele numite în funcția de tutore vor fi menținute de către instanța de tutelă în această calitate, cu excepția cazului în care, potrivit legii, nu mai pot îndeplini această funcție

Mai exista sau va mai exista instituția punerii sub interdicție? Ce se va întâmpla cu persoanele puse sub interdicție?

    Nu. Instituția punerii sub interdicție nu va mai exista în dreptul român astfel cum a fost cunoscută anterior. Prin art. 20 alineat 3 din Legea nr. 140/2022 se prevede în mod expres că, până la soluționarea definitivă a cauzelor având ca obiect reexaminare cererilor de punere sub interdicție, cei aflați sub interdicție judecătorească se consideră, de plin drept, în ceea ce privește starea și capacitatea lor, ca fiind persoane cu privire la care a fost instituită tutela specială.
   Astfel cum am arătat în rândurile de mai sus,  în acele situații care impun menținerea unui mecanism de ocrotire, măsura punerii sub interdicție va fi înlocuită cu măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale.

    Mai multe despre procedura reexaminării, măsura consilierii judiciare și a tutelei speciale- aici:

    Cauți un avocat pentru reexaminare punere sub interdicție? Îți stăm la dispoziție- Click aici- avocat reexaminare punere sub interdicție.

    Cauți un avocat pentru instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale? Îți stăm la dispoziție- Click aici- avocat consiliere judiciară și tutelă specială.