Articole/Știri - TERMEN LIMITĂ 20 NOIEMBRIE 2023 PENTRU DEPUNEREA CERERII -SE ELIBEREAZĂ TITLURI DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI/ZONE NECOOPERATIVIZATE - CONSULTĂ UN AVOCAT!

TERMEN LIMITĂ 20 NOIEMBRIE 2023 PENTRU DEPUNEREA CERERII -SE ELIBEREAZĂ TITLURI DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI/ZONE NECOOPERATIVIZATE - CONSULTĂ UN AVOCAT!


publicat la data 27 oct. 2023, scris de Vlad Domocos

LA CERERE, SE ELIBEREAZĂ TITLURI DE PROPRIETATE PENTRU TERENURILE NECOOPERATIVIZATE

Consultă un avocat cu Birou în Aleșd/Oradea Domocoș Vlad Ionuț – TEL 0758 360 112 ;
Consultă un avocat cu Birou în Aleșd/Oradea Domocoș Larisa Gabriela TEL 0747 108 008  ;
Consultă un avocat online/telefonic/e-mail: Click aici  

 Prin Legea nr. 123/2023 au fost aduse o serie de modificări importante în ceea ce privește aplicabilitatea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.
 Probabil cea mai importantă modificare, cea despre care ne propunem să discutăm în cuprinsul acestui articol este reprezentată de posibilitatea oferită de legiuitor prin art. 27 alineat 2 indice 1 și anume:
Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a)    dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b)    pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)    terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. 

Iată ce trebuie să cunoașteți! Important !!!

1.Pentru ce terenuri/categorii de terenuri se emit titlurile de proprietate în baza art. 27 alineat 2 indice 1 din Legea 18/1991?
În discuție sunt terenurile necooperativizate.
Astfel, este vorba despre acele terenuri aparținând unor persoane care nu s-au înscris în cooperativa agricolă; nu au predate terenurile și nici nu li s-au preluat terenurile prin acte translative de proprietate. 

 

2.Care sunt zonele/localitățile din județul Bihor pentru care se pot depunere astfel de solicitări?
Generic, legea are în vedere terenurile necooperativizate. ATENȚIE! - în funcție de situația concretă a terenului/ terenurilor există posibilitatea ca terenuri necooperativizate să fie situate și în alte localități decât cele menționate expres în rândurile de mai jos (enumerea nu este limitativă).
Pentru județul Bihor, conform situației cu terenurile necooperativizate și lista localităților cu zone necooperativizate, se încadrează în sensul legii, următoarele localități:
1. NUCET – SAT BĂIȚA 
2. VASCĂU – SAT CÂMP, COLEȘTI, CÂMP-MOȚI 
3. AȘTILEU – SAT CĂLĂȚEA 
4. AUȘEU – SAT CODRIȘORU 
5. BRATCA 
6. BUDUREASA 
7. BULZ 
8. CĂRPINET 
9. BRUSTURI – SAT ORVIȘELE, SAT LORANTA 
10. BUNTEȘTI – SAT SĂUD, SAT FERICE, DUMBRĂVANI, BRĂDET 
11. CEICA – SAT CEIȘOARA, COTIGLET, CORBEȘTI 
12. CÂMPANI – SAT CÂMPANI, FÂNAȚE, HÂRȘEȘTI, SIGHIȘTEL, VALEA DE SUS 
13. COPĂCEL – SAT BUCUROAIA, POIANA TĂȘAT, SURDUC 
14. CURĂȚELE – SAT BEIUȘELE, CRESUIA, POCIOVELIȘTE 
15. DERNA – SAT SACALASĂU-NOU
 16. DOBREȘTI 
17. DRĂGĂNEȘTI – SAT TALPE
 18. DRĂGEȘTI – SAT STRAHOȘ, TOPEȘTI
 19. FINIȘ – SAT FINIȘ, FIZIȘ, CĂTUN BRUSTURI
 20. LĂZĂRENI – SAT CALEA MARE, GRUILUNG
 21. LAZURI DE BEIUȘ 22. LUGAȘU DE JOS – CĂTUN TERMEZEU 
23. LUNCA – SAT BRIHENI, SEGHIȘTE, CĂTUN URSEȘTI 
24. MĂGEȘTI – SAT GĂLĂȘENI 
25. PIETROASA 
26. POMEZEU – SAT SITAN, VĂLANI DE POMEZEU, CÂMPANI DE POMEZEU, VIDIȘ 
27. REMETEA – SAT MEZIAD 28. RIENI – SAT VALEA DE JOS 29. ROȘIA – SAT ROȘIA, LAZURI 
30. ȘINTEU 
31. ȘOIMI
 32. ȘUNCUIUȘ 
33. TĂRCAIA – SAT TĂRCĂIȚA, MIERAG
 34. TILEAGD – SAT UILEACU DE CRIȘ, TILECUȘ. BĂLAIA 
35. ȚEȚCHEA 
36. UILEACU DE CRIȘ 
37. VADU CRIȘULUI 
38. VÂRCIOROG.

 

3.Cine sunt persoanele îndreptățite potrivit legii cărora li se pot elibera titluri de proprietate?
Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate.

 

4.Ce condiții trebuie îndeplinite ?
a)    Terenul face parte din cele necooperativizate (vezi punctul 1);
b)    Deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b)    Pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)    Terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. 

 

5.Este necesar ca deținătorii sau moștenitorii să formuleze o cerere sau vor primi direct titlurile de proprietate fără a depune cerere?
Este imperios necesar/obligatoriu ca persoanele îndreptățițe (deținătorii/moștenitorii) să depună, în termenul de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii (nr. 123/2023 privind modificarea Legii nr. 18/1991) să formuleze o cerere scrisă.
În lipsa depunerii cererii în termenul legal, persoanele nu vor primi direct/fără implicare titluri de proprietate.

 

6.Unde și în ce formă se depunere cererea? Este suficientă o solicitare orală sau este necesar ca cererea să fie depusă în scris?
În mod evident, veți depune o cerere scrisă !!! Nu este suficient “să discuțați” sau “să rezolvați” la nivel verbal, declarativ cu reprezentanții unităților administrative teritoriale implicate (reprezentanții primăriilor, indiferent de funcția sau profesia acestora).
Cererea scrisă însoțită de înscrisurile/actele necesare se va depune la primăria localității în a cărei rază teritorială este situate terenul.
Conform dispozițiilor legale, titlul de proprietate va fi emis de Comisia Județeană.

 

7.Există un termen limită în care se poate depune această cerere?
DA! Aveți la dispoziție 6 luni începând cu data de 19 MAI 2023 (data intrării în vigoare a Legii nr. 123/2023 prin care a fost modificată Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar). 
Termenul limită este 20 NOIEMBRIE 2023 !!!
Deci,  foarte mare atenție la termenul de depunere -> cererea scrisă, depusă personal la Primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau prin poștă, cu scrisoarea recomandată și confirmare de primire trebuie formulate până cel târziu la data de 20 NOIEMBRIE 2023 !!! Atenție, cererea transmisă prin poștă se va transmite conform procedurii cu scrisoare recomandată și confirmare de primire !!!

 

8.Ce înscrisuri/acte trebuie să atașez cererii?
Situația înscrisurilor/actelor care trebuie anexate cererii de emitere a unui titlu de proprietate pentru zone necooperativizate nu a fost clar reglementată la nivel general, astfel încât, înșiruirea de acte indicate de către avocații Biroului nostru este realiaztă cu titlu informativ . Vă sfătuim ca pentru completarea “dosarului” să vă adresați cu o solicitare departamentului/reprezentantului  UAT-ului/Primăriei cu competențe în domeniu (UAT/Primăria de la locul situării imobilului).
ACTE NECESARE :
-Cererea persoanei îndreptățite/persoanelor îndreptățite.
-Memoriu tehnic, plan de amplasament și delimitare.
-Certificat de atestare fiscală ("dovada plății impozitului")- din care să rezulte că persoana care formulează cererea a achitat obligațiile fiscale pentru terenul/terenurile în discuție.
-Adeverință emisă de către UAT("Primărie") - din care să rezulte suprafața de teren precum și faptul că aceasta a fost înscrisă în Registrul Agricol.
-Declarație pe proprie răspundere (cu privire la eventualul/eventualele litigii aflate pe rolul instanțelor/soluționate cu privire la terenul/terenurile în discuție).
-Alte acte de identitate/stare civilă etc.

Echipa Biroului de avocatură DOMOCOȘ oferă consultanță juridică în materia eliberării titlurilor de proprietate pentru terenurile aflate în zone necooperativizate/terenuri necooperativozate:
AVOCAT CONSULTANȚĂ ELIBERARE TITLURI DE PROPRIETATE ZONE NECOOPERATIVIZATE ORADEA- TEL 0758 360 112 sau TEL 0747 108 008 
AVCOCAT CONSULTANȚĂ ELIBERARE TITLURI DE PROPRIEATE ZONE NECOOPERATIVIZATE ALEȘD - TEL 0758 360 112 sau TEL 0747 108 008