Articole/Știri - NOI OBLIGAȚII PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN MEDIUL ONLINE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 IANUARIE 2024

NOI OBLIGAȚII PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN MEDIUL ONLINE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 IANUARIE 2024


publicat la data 15 ian. 2024, scris de Vlad Domocos

NOI OBLOGAȚII PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN MEDIUL ONLINE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 IANUARIE 2024- ORDINUL 225/2023 AL ANPC

Pe lângă obligațiile cunoscute, impuse în sarcina operatorilor în conformitate dispozițiile Legii nr. 365/2002, OUG 34/2014 și ale OUG 49/2009,  anul 2024 aduce noi obligații în sarcina operatorilor economici care desfășurată activitate în mediul online.
La data de 11 Decembrie 2023, în M. Oficial al României a fost publicat Ordinul nr. 225/2023 (emitent ANPC) privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online.
Ordinul nr. 225/2023 intră în vigoare începând cu data de 25 Ianuarie 2023 (45 de zile de la data publicării Ordinului în M. Oficial) și prevede în sarcina operatorilor economici care desfășoară activitate în mediul online următoarele

OBLIGAȚII:
I. Operatorii economici, care desfăşoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, au obligaţia de a informa consumatorii, cu privire la condiţiile de legalitate ale acesteia, prin afişarea tuturor informaţiilor în baza cărora funcţionează:

•    denumirea persoanei juridice; 
•    cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate;
•     adresa sediului şi/sau a punctului de lucru, unde îşi desfăşoară efectiv activitatea; 
•    seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul acestora. 

 

II. Operatorii economici, care administrează sau sunt prezenţi pe pagini de vânzări, preluare comenzi online şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce - comerţ electronic, sunt obligaţi să afişeze următoarele informaţii: 
•    denumirea persoanei juridice; 
•    cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; 
•    adresa sediului şi/sau a punctului de lucru, unde îşi desfăşoară efectiv activitatea; 
•    seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul acestora.

 

LOCUL AFIȘĂRII INFORMAȚIILOR/DOCUMENTELOR solicitate operatorilor economici conform Ordinului:
    informațiile/documentele obligatorii trebuie plasate de către agenții economici în câmpul vizual al consumatorului, la primul contact cu prezentarea operatorului economic, înainte de a lansa comanda, astfel încât informaţiile să fie uşor de identificat.
    Informațiile/documentele) nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise, fotografice sau disponibile în urma căutării.

 


SANCȚIUNEA NERESPECTĂRII OBLIGAȚIILOR= DELISTAREA OPERATORILOR ECONOMICI DE PE PAGINA DE VÂNZĂRI:
    Operatorii economici care refuză afişarea informaţiilor cu privire la legalitatea activităţii desfăşurate vor fi delistaţi de pe pagina de vânzări, la solicitarea autorităţii.
 

Avocat redactare termeni și condiții website Oradea

Avocat redactare termeni și condiții website