Articole/Știri - CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT ( DE CONSUMAȚIE) și ÎMPRUMUTUL CU DOBÂNDĂ -RECOMANDĂRILE AVOCATULUI

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT ( DE CONSUMAȚIE) și ÎMPRUMUTUL CU DOBÂNDĂ -RECOMANDĂRILE AVOCATULUI


publicat la data 1 nov. 2022, scris de Vlad Domocos

CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT ( DE CONSUMAȚIE) și ÎMPRUMUTUL CU DOBÂNDĂ -RECOMANDĂRILE AVOCATULUI 

RECOMANDĂRILE NOASTRE PRIVIND ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR DE ÎMPRUMUT ( explicațiile recomandărilor se regăsesc pe larg la punctele 1-6):

Pentru a vă pune la adăpost de interpretări și probleme, este extrem de important ca la încheierea unui contract de împrumut să aveți în vedere următoarele:
I.Încheiați un contract scris, indiferent de calitatea părților ( prieteni, rude apropiate etc) – doar în acest fel veți putea face dovada împrumuturilor mai mari de 250 LEI.
II.Obiectul contractului ( bani sau alte bunuri consumptibile fungibile și consumptibile prin natura lor)
III.Natura contractului – adică dacă acesta este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.
IV.În condițiile în care contractul este cu titlu oneros, indicarea exactă a pretențiilor.
V.Termenul de restituire al împrumutului.
VI.În cazul împrumutului cu dobândă, indicați cu exactitate felul dobânzii sau al dobânzilor (remuneratorie și/sau penalizatoare) respectiv modalitatea de plată a acesteia ( în bani ori în alte prestații sub orice titlu sau denumire la care cel împrumutat se obligă în schimbul folosinței capitalului).
VII.Încheiați contractul în formă autentică- astfel, pentru obligația de restituire veți avea un titlu executoriu ( în baza căruia veți putea formula cerere în fața executorului judecătoresc) fără a mai fi necesară intervenția instanței de judecată într-un proces de drept comun.


1.    Ce înțelegem prin împrumutul de consumație

Este contractul prin care o parte (împrumutătorul remite celeilalte părți (împrumutatul) o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se oblige să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate.
Atenție ! – în condițiile în care o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu professional, nu îî sunt aplicabile dispozițiile legale privind instituțiile de credit.


2.    Am împrumutat o sumă de bani sau un alt bun și nu am trecut în contract o sumă sau o altă prestație. Pot să cer împrumutatului o contraprestație?

Depinde. Dacă nu ați trecut în contract o sumă de bani sau o altă contraprestație, de regulă, contractul se consideră a fi cu titlu gratuit.
Totuși, dacă obiectul contractului de împrumut constă într-o sumă de bani, acesta se prezumă a fi cu titlu oneros pănă la proba contrară. 


3.Am fost păcălit să semnez un contract de împrumut dar nu am beneficiat de suma de bani menționată în contract și nici nu am primit bunul obiect al contractului și acum sunt chemat în judecată sau executat silit. Ce pot să fac?

În primul rând, apelează la un avocat ! Click aici.
Pentru ca un contract de împrumut să fie valabil încheiat, pe lângă acordul de vionță al părților este necesară și predarea materială (tradițiunea) sumei de bani sau a bunurilor împrumutate. În condițiile în care ați fost indus în eroare și ați semnat un act și nu vi s-a predate în materialitatea lui obiectul contractului (banii sau bunurile), contractul nu este valabil încheiat. 
Atenție ! În condițiile în care sunteți chemat în judecată, formularea apărărilor și a cererii reconvenționale este obligatorie. 
De asemenea, în condițiile în care ați încheiat un înscris autentic și sunteți supus executării silite, va trebui să formulați, în mod obligatoriu, contestație la executare în termenul de 15 zile de la momentul comunicării actelor de executare silită către dumneavoastră. 

4.Este important să trec în contract termenul de restituire al împrumutului?

Da ! Indiferent că ești împrumutător sau împrumutat, este foarte important ca în conținutul contractului de împrumut să fie trecut termenul de restituire. De ce ? Pentru că de la acest termen se va calcula dobânda penalizatoare, termenul de prescripție, valoarea bunurilor în condițiile în care nu se pot restitui bunuri de aceeași natură și calitate etc.


5.Când are loc transferul proprietății și cine suportă riscul pieirii ?

Transferul proprietății obiectului contractului are loc la încheierea valabilă a contractului, data de la care împrumutatul devine proprietarul bunului și suportă riscul pieirii acestuia. Astfel, dacă bunul piere ulterior încheierii valabila a contractului, riscul este suportat de împrumutat, motiv pentru care acesta nu va putea refuza restituirea motivând că bunul a pierit.

6.Ce înțelegem prin împrumut cu dobânda ? La ce trebuie să fiu atent când dau sau primesc o sumă de bani cu titlu de împrumut. Am dat o sumă de bani prietenilor cu împrumut și nu o pot recupera, ce pot să fac? Trebuie să fac un contract chiar și în cazul în care dau cu împrumut sume de bani prietenilor sau cunoștințelor ? Este bine să apelez la un notar public sau la un avocat când întocmesc un contract de împrumut?

Contractul de împrumut cu dobândă este contractul prin care împrumutatul își asumă, pe lângă obligația de restituire a aceleiași cantități de bunuri, și obligația de a plăti împrumutătorului o renumerație, denumită DOBÂNDĂ, pentru faptul că i-a procurat, pentru o anumită perioadă de timp, proprietatea unei sume de bani sau a unor bunuri.
    Dobânda. Iată ce trebuie să știi când dai și primești o sumă de bani cu titlu de împrumutu cu dobânda.

1.    Puteți stabili, în cuprinsul contractului de împrumut rata dobânzii atât pentru restituirea împrumutului (=DOBÂNDA REMUNERATORIE) cât și pentru întârzierea la plată (=DOBÂNDA PENALIZATOARE).
Ce înțelegem prin:
DOBÂNDĂ REMUNERATORIE= constituie prețul împrumutului sau al folosinței capitalului și curge (se datorează) din ziua în care suma de bani a fost remisă (dată) împrumutatului.
DOBÂNDĂ PENALIZATOARE= constituie penalizarea pentru întârzierea în restituirea împrumutului.

2.Rata convențonală a dobânzii trebuie stabilită prin act înscris, în lipsa acestuia datorându-se numai dobânda legală.

3.Vom putea stabili și vom fi obligați să plătim orice dobândă contractuală (convențională),  chiar dacă aceasta este una foarte mare ?
NU ! În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ (în traducere, între persoana fizice), dobânda convențională nu poate depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

4.Ce se întâmplă dacă dobânda convențională este mai mare cu 50% decât dobânda legală?
Orice clauză care nu respectă limita legală impusă este nulă de drept. Astfel, în cazul în care sunteți împrumutător nu veți mai putea solicita nici măcar dobânda legală, fiind decăzut din acest drept.

5.Indiferent dacă închei un contract de împrumut cu un prieten sau cu o cunoștință, te sfătuim să închei contractul în formă autentică în fața unui notar public. De ce ? Pentru că obligația de restituire a unui contract de împrumut încheiat în formă autentică constituie titlu executoriu. Ce înseamnă acest lucru ? Faptul că te vei putea adresa în mod direct executorului judecătoresc și nu va mai trebui să intentezi o acțiune în justiție pentru a obține o hotărâre judecătorească.

    
Av. Vlad Ionuț Domocoș

TEL: 0758 360 112 

 

Av. Larisa Gabriela Domocoș

TEL: 0747 108 008