Articole/Știri - CONTRACTUL DE DONAȚIE -tot ce trebuie să știi !

CONTRACTUL DE DONAȚIE -tot ce trebuie să știi !


publicat la data 21 dec. 2022, scris de Vlad Domocos

Contractul de donație-tot ce trebuie să știi ! 

Definiție. Ce înțelegem prin contractul de donație?
     Donația este acel contract prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator (persoana care oferă), dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar (persoana care primește).


Cum putem încheia contractul de donație?
     Regula- Doar prin înscris autentic (la notar), sancțiunea fiind nulitatea absolută a donației. 
     Atenție! Inclusiv promisiunea de donație este supusă formei autentice sub sancțiunea nulității absolute! Promisiunea de donație este contractul prin care promitentul își asumă obligația de a dona în viitor bunul său în favoarea beneficiarului. 
     Excepții- darurile manuale (valabile doar pentru bunuri mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei), donațiile indirecte și donațiile deghizate. 


Pot revoca donația/Pot să mă răzgândesc după ce am donat?
    Ca regulă, răspunsul este nu. De principiu, donația este irevocabilă. Irevocabilitatea înseamnă că donația odată făcută, donatorul nu mai poate reveni asupra manifestării sale de voință și că orice clauze ce permit donatorului să revoce donația atrag nevalabilitatea donației. 
    Există totuși cazuri în care donația poate fi revocată, cum ar fi, spre exemplu, pentru ingratitudine sau neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul. 


Care sunt cazurile în care poate fi revocată donația pentru ingratitudine?
     Donaţia se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri:
     a)    dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;
     b)    dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator;
     c)    dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei.
    Atenție! Termenul pentru introducerea acțiunii prin care se solicită revocarea donației pentru ingratitudine este de un an care curge din ziua în care donatorul a știut că donatarul a săvârșit fapta de ingratitudine. 


Ce este donația cu sarcină?
    Donația cu sarcină impune donatarului să dea, să facă sau să nu facă ceva, sarcină (obligație) pe care o impune persoana care donează bunul său. 


Când pot solicita revocarea donației pentru neîndeplinirea sarcinii?
    Dacă donatarul nu îndeplinește sarcina la care s-a obligat prin contractul de donație, donatorul sau succesorii săi în drepturi pot solicita executarea sarcinii sau revocarea donației în termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executată. 


DONAȚIA DEGHIZATĂ. Ce reprezintă?
    Donația deghizată reprezintă un contract de donație (act secret) simulat printr-un act cu titlu oneros (act public).  
    Actul public poate fi de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare, însă, în realitate, părțile s-au înțeles să încheie un contract de donație (actul secret). Un alt exemplu, părțile încheie un contract de întreținere, însă înțelegerea lor secretă este că, în realitate nu se va presta întreținerea prevăzută. 
    Între părți va produce efecte actul secret, adică donația, iar față de terți va produce efecte actul public. 
    Proba simulației: dovada simulației poate fu făcută prin orice mijloc de probă de către terți, creditori, precum și de către părți, însă în privința acestora de urmă doar atunci când pretind caracterul ilicit al simulației. 

DONAȚIA PRIN INTERPUNERE DE PERSOANE. Ce reprezintă?
    Donația prin interpunere de persoane este acea donație prin care persoana cu adevărat beneficiară a liberalității sau persoana care donează este ascunsă, în actul public fiind menționată o altă persoană, iar numai în actul secret se arată adevăratul donatar sau donator. 
    
Donația între soți și donația făcută viitorilor soți
    Orice donație încheiată între soți este revocabilă numai în timpul căsătoriei. 
    Donațiile făcute viitorilor soți sau unuia dintre ei, sub condiția încheierii căsătoriei nu produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie.
    
    Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție:

    Programări consultaţii juridice https://domocos-law.ro/pachete sau la telefon 0758 360 112 Av. Vlad Domocoş / 0747 108 008 Av. Larisa Domocoş.
    Urgenţe drept penal (audiere, reţinere, arestare preventivă, percheziţie etc): NON STOP la telefon 0758 360 112.