Articole/Știri - Contract de prestări servicii-avocat. Iată ce trebuie să cunoști! Protejează-ți afacerea!

Contract de prestări servicii-avocat. Iată ce trebuie să cunoști! Protejează-ți afacerea!


publicat la data 16 mar. 2024, scris de Vlad Domocos

Sunteți antreprenor? Vă pregătiți să negociați sau să vă asumați un contract de prestări de servicii în activitatea de business?

Vă sfătuim să procedați la semnarea contractului doar după ce ați lecturat cu atenție toate clauzele contractului și doar în acele condiții în care sunteți sigur că ați înțeles întreg limbajul uzitat în redactarea contractului (limbaj juridic care, de cele mai multe ori, poate pune probleme de interpretare, inclusiv în cazul specialiștilor). 

Ce este un Contract de prestări servicii? 

Contractul de prestări servicii (cunoscut ca atare sau sub  diferite alte denumiri) este un contract încheiat între două sau mai multe persoane, prin care, cel puțin una dintre acestea se obligă să presteze un serviciu în schimbul unei sume de bani, a unor bunuri sau servicii. Părțile contractului de prestări servicii se numesc Prestator (partea care prestează serviciul) respectiv Beneficiar (partea care primește serviciul prestat).

(1)Ați lecturat cu atenție contractul și nu sunteți sigur că ați înțeles clauzele contractuale pe care partenerul contractual vă cere să vi le asumați?
Dacă vă regăsiți în această ipoteză, apelați la un avocat specializat în materia contractelor. Biroul de avocatură DOMOCOȘ oferă servicii de consultanță juridică, redactare, asistare și/sau negociere contracte. Vă rugăm să luați în considerare că, imposibilitatea de îndeplinire a unor dispoziții contractuale asumate prin semnătură înseamnă, de cele mai multe ori, insolvență sau chiar faliment pentru un antreprenor aflat la început de drum !

(2)Ați lecturat cu atenție contractul și considerați că cunoașteți clauzele contractuale importante?
Dacă vă regăsiți în această ipoteză și considerați că sunteți în măsură să vă asumați un contract fără a vă pune businessul în pericol, totuși, vă sfătuim să nu treceți superficial cel puțin peste următoarele clauze ale contractului de prestări de servicii:

A.Efectuați, ÎN MOD OBLIGATORIU, operațiunea prealabilă de DUE DILIGENCE (verificare “antecedentelor”) partenerului contractual. 
(1)Contractul de prestări servicii este probabil cel mai utilizat model de contract în mediu de afaceri, fiind la îndemâna majorității antreprenorilor. Cu toate acestea, nu trebuie să vă lășați induși în eroare de faptul că partenerul contractual vă transmite spre semnare un model de contract “pus la punct”. Practica ne-a învățat că acest aspect poate fi privit din două puncte de vedere: 1) ca un mare plus, decurgând din grija cu care un antreprenor înțelege să își dezvolte businessul și să își respecte partenerii contractuali sau, 2)ca un prim mare semn de întrebare, pentru acei antreprenori care intră în business cu scopuri pe care le-am putea descrie ca fiind contrare bunei-credințe. Astfel, cu titlu preliminar, avocații biroului de avocatură DOMOCOȘ LAW vă sfătuiesc să procedați la efectuarea operației de due diligence (verificarea “antecedentelor”) cu privire la posibilul partener contractual.
(2)Probabil cea mai accesibilă și utilă metoda este verificarea partenerului contractuale pe portalul instanțelor de judecată: portal.just.ro. Prin căutarea denumirii partenerului contractual veți putea obține date prețioase despre litigiile pe care acesta le are în desfășurare, despre calitatea de reclamant sau pârât, despre eventuale executări silite încuviințate sau despre deschiderea procedurii insolvenței/falimentului împotriva acestuia.
(3)Activitatea de due diligence presupune, din punct nostru de vedere, și efectuarea verificărilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului (portal.onrc.ro), în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), pe site-ul ANAF respectiv RNMP (Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară), în funcție de nevoi. 

 

B.CLAUZELE ESENȚIALE/IMPORTANTE ALE UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII.
B.1.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
-obiectul contractului este reprezentat de serviciul/serviciile pe care Prestatorul și le asumă prin contract;
-este important ca obiectul contractului să fie indicat în mod clar, fără echivoc, prin menționarea expresă a tuturor elementelor care caracterizează serviciul/serviciile;
B.2. DURATA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII (TERMENUL CONTRACTUAL)
-durata sau termenul în care Prestatorul este obligat să realieze obiectul contractului (serviciul/serviciile) reprezintă un aspect essential, astfel, raportat la acest termen, obligații importante ale părților cum ar fi plata prețului sau prestarea efectivă a servicului/serviciilor devin exigibile;
B.3. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
-prin executarea contractului de prestări servicii înțelegem momentul la care Prestatorul își asumă începerea executării, realizării serviciului/serviciilor;
-astfel, spre exemplu, chiar dacă contractul de prestări servicii se încheie la data de 01.01.2024 pe o durată(termen) de 12 luni, Prestatorul poate condiționa executarea contractului (începerea serviciului/serviciilor) de plata unui avans din preț. În aceste condiții, deși încheiat la data de 01.01.2024 și având o durată de 12 luni, executarea contractului poate începe efectiv la data de 01.03.2024, ca urmare a plății avansului către Prestator.
B.4.PREȚUL, TERMENELE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ ALE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
-clauza privind prețul, termenele și modalitățile de plată reprezintă una dintre cele mai litigate aspecte ale unui contract de prestări servicii, motiv pentru care sfatul avocaților Biroului Domocoș Law este acela de a acorda o atenție deosebită la data negocierii acestei clauze.
-sub un prim aspect, atragem atenția asupra modului în care prețul este stabilit (sumă fixă, cotă procentuală etc). Vă atragem atenția că prețul trebuie să fie în mod neechivoc stabilit, prin luarea în considerare și a factorului timp, motiv pentru care, apare obligatoriu a fi introdus cu titlu de clauză contractuală situația în care prețul vizează întregul obiect al contractului, o parte a acestuia, dacă se achită global, dacă se achită periodic (săptămânal, lunar, anual etc)
-sub un al doilea aspect, vă sugerăm să procedați cu o atenție sporită la negocierea termenelor de plată respectiv a modalităților acestora (avans, tranșă, rest plată etc). În condițiile în care partenerul contractual nu va executa de bună-voie obligația de plată a prețului, acesta devine exigibil (poate fi obținut pe cale judiciară sau execuțiională) doar în acele condiții în care creanța este certă, lichidă și exigibilă (deci termenul de plată a fost depășit!!!). Orice dubiu în formularea clauzei referitoare la termenul de plată poate crea discomfort în privința executării silite a obligațiilor, motiv pentru care, aspectul discutat este considerat esential.
B.5.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
B.6.CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
B.7. CLAUZA DE NECONCURENȚĂ ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
B.8.CLAUZELE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
B.9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
B.10. LEGEA APLICABILĂ ȘI MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
B.11. REALIZAREA COMUNICĂRILOR ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
B.12. GARANȚII ȘI DECLARAȚII ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Avocații BIROULUI DE AVOCATURĂ DOMOCOȘ LAW vă stau la dispoziție în procesul de redactare, evaluare, negociere și semnare a contractului de prestări servicii.

Contact DOMOCOȘ LAW BIROU AVOCATURĂ