Articole/Știri - Avocat redactare contracte. Analiză și negociere contracte. Asistare la semnarea contractelor.

Avocat redactare contracte. Analiză și negociere contracte. Asistare la semnarea contractelor.


publicat la data 20 iul. 2023, scris de Vlad Domocos

REDACTARE CONTRACTE. EVALUARE(ANALIZĂ), NEGOCIERE ȘI ASISTARE LA SEMNAREA CONTRACTELOR

Biroul de avocatură Domocoș oferă prin intermediul avocaților săi servicii de redactare, evaluare (analiză) și negociere a contractelor indiferent de clasificarea acestora, numite sau nenumite:
    Contract de vânzare-cumpărare/ Antecontracte (Promisiuni) de vânzare-cumpărare;
    Contract de închiriere (bunuri mobile, bunuri imobile- apartamente, case, spații comerciale, spații industriale etc);
    Contract de comodat;
    Contract de arendă;
    Contract de schimb;
    Contract de mandat;
    Contract de rentă viageră;
    Contract de întreținere;
    Contract de împrumut;
    Contract leasing;
    Contract concesiune;
    Contract de ipotecă mobiliară și imobiliară;
    Contract (alte) garanții (fideiusiunie, gaj etc)
    Contract achiziții publice;
    Contract consultanță;
    Contract antrepriză/subantrepriză;
    Contract transport;
    Alte tipuri de contracte numite sau nenumite.

Serviciile se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

SERVICIUL REDACTARE :
o    Consultanță juridică premergătoare (vă vom informa asupra caracterului contractului, a drepturilor, obligațiilor, termenilor și condițiilor ce decurg din semnarea unui anumit contract);
o    Redactare draft contract;
o    Feed back client;
o    Definitivare formă contract.

SERVICIUL EVALUARE(ANALIZĂ):
o    Studiu contract propus de către client;
o    Consultanță juridică;
o    Redactare draft modificări/ propuneri/adăugiri etc;
o    Feed back client;
o    Definitivare formă contract.

SERVICIUL NEGOCIERE/ ASISTARE LA SEMNAREA CONTRACTULUI/ CONTRACTELOR:
o    Studiu contract;
o    Consultanță juridică;
o    Redactare draft modificări/ propuneri/adăugiri etc;
o    Feed back client;
o    Definitivare formă contract;
o    Asistare client pe parcursul negocierilor prin luarea de poziție, explicații juridice, propunere soluții etc;
o    Definitivare formă contract;
o    Asistare client la semnarea efectivă contractului (în fața oricărei autorități, instituții sau a oricărei alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat).

Avocați cu o pregătire teoretică și practică substanțială în materia dreptului civil și comercial se vor asigura că documentele redactate de către dumneavoastră sau întocmite în numele societății pe care o administrați/ reprezentați sunt încheiate cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare și că vă oferă protecție. Ne vom asigura și de faptul că, în urma asumării unui raport contractual, cadrul pentru desfășurarea activității propuse este unul legal. De asemenea, oferim și serviciul de evalaure(analiză) contracte, negociere și asistare la semnarea contractului sau a contractelor.

Birou avocatură ALEȘD- avocat  contracte Aleșd- Contactează-ne aici:


Birou avocatură ORADEA-avocat contracte Oradea-Contactează-ne aici:


SERVICII- CONTRACT ONLINE- Vreau să fac o programare ONLINE: Click aici: