Articole/Știri - AVOCAT- 5 MODALITĂȚI PRIN CARE POȚI RECUPERA O DATORIE ÎN ROMÂNIA (2024)

AVOCAT- 5 MODALITĂȚI PRIN CARE POȚI RECUPERA O DATORIE ÎN ROMÂNIA (2024)


publicat la data 27 ian. 2024, scris de Vlad Domocos
1.SOMAȚIA DE PLATĂ -procedură amiabilă și prealabilă de recuperare a datoriei (care nu presupune intervenția instanței de judecată)
După cum bine ați fost informat prin toate canalele media de comunicare, opinii specialiștilor în economie pentru anul 2024 se circumscriu unei scurte propoziții :”Va fi un an greu!”.
Datoriile (creanțele) se pot recupera de la datornici (debitori) chiar fără ca aceștia din urmă să fie chemați în judecată. Cum? Prin transmiterea către datornici (debitori) a unei SOMAȚII DE PLATĂ.
 Din practica Biroului de avocatură DOMOCOȘ, cel puțin 50% dintre datoriile certe, lichide și exigibile au fost recuperate de către creditori ca urmare a transmiterii SOMAȚIEI DE PLATĂ.
SOMAȚIA DE PLATĂ poate fi considerată atât o procedură amiabilă cât și una dintre etapele obligatoriu (transmiterea somației reprezintă o chestiune legală de admisibilitate a procedurii) a fi urmată în cazul în care creditorul se decide să acționeze datornicul în instanță prin intermediul procedurii speciale a ordonanței de plată (procedură explicată pe larg la punctul 4).
Atragem atenția că, pentru a satisface condițiile de admisibilitate a procedurii ordonanței de plată, SOMAȚIA DE PLATĂ trebuie să respecte dispozițiile art. Cod procedură civilă și să fie transmisă/comunicată către datornic în unul dintre modurile expres prevăzute de către legiuitor: prin intermediul serviciilor poștale prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin intermediul executorului judecătoresc.
AVANTAJE:
    Probabil cea mai rapidă modalitate de recuperare a creanței (datornicul i se va solicita să achite datoria în cel mult 15 zile de la comunicarea SOMAȚIEI;
    Procedură amiabilă care nu presupune intervenția instanței de judecată, fapt pentru care relațiile contractuale vor putea continua fără fi puse sub semnul incertitudinii creat de existența unui proces între părți;
    Costuri reduse;
    Asigură posibilitatea de a trece direct la procedura specială și judiciară a ordonanței de plată în situația în care datornicul nu plătește datoria în cele 15 zile. Repetăm informația, procedura specială a ordonanței de plată nu este admisibilă în condițiile în care nu a fost urmată procedura obligatorie a SOMAȚIEI DE PLATĂ.
DEZAVANTAJE:
    Din punctul nostru de vedere, utilizarea SOMAȚIEI DE PLATĂ presupune o atitudine firească, o obligație a oricărui administrator care observă faptul că, în viața societății pe care o conduce există întârzieri de plată, astfel încât, nu credem că pot reliefate dezavantaje ci, din contră, foarte multe avantaje.

 

 2.CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (acțiune în pretenții care presupune intervenția instanței de judecată)
Cererea de chemare în judecară (“clasică”) având ca obiect pretenții rămâne remediul judiciar funcțional pentru toate acele situații în care, din diverse motive (în special pentru situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile legale), creditorul nu poate apela la procedurile speciale și rapide de recuperare a creanței sau, în toate acele situații în care, datornicul contestă creanța (pentru a se evita situația în care, se introduce spre exemplu o ordonanță de plată, datornicul contestă factura și se ajunge la un litigiu de drept comun, cu pierderea unui interval de timp prețios).
Chiar dacă la o primă vedere, utilizarea procedurii cererii de chemare în judecată de drept comun, acțiunea în pretenții poate fi privită ca o alternativă subsidiară procedurilor mai rapide de recuperare a creanțelor (cererea de valaorea redusă sau ordonanța de plată), opinia unui avocat specialist în sensul alegerii acestei soluții judiciare vă poate scuti de o pierdere foarte mare de timp. Sfatul nostru este acela de a alege una dintre procedurile speciale și rapide de recuperare a creanțelor exclusive în acele situații converg într-o soluție de admitere a acestora, indiferent de riscuri.
AVANTAJE:
    Este aplicabilă oricăui tip de litigiu în pretenții, fără a fi limitată la un anumit obiect sau la o anumită sumă de bani (cum este cazul procedurii cererii de valoare redusă sau a procedurii ordonanței de plată);
    Pot fi administrate și alte probe, în afara înscrisurilor;
    Pot fi susținute concluzii scrise și orale în fața instanței de judecată.
DEZAVANTAJE
    Durata mare de timp a procedurii;
    Hotărârea dată în primă instanță nu este, ca regulă, executorie;
    Taxa judiciară de timbru se calculează raportat la valaorea datoriei și este substanțial mai mare decât cea stabilită pentru procedura cererii de valoare redusă sau a procedurii ordonanței de plată.

 

3.PROCEDURA SPECIALĂ A CERERII DE VALOARE REDUSĂ (presupune intervenția instanței de judecată)
Procedura specială a cererii de valoare redusă de aplică atunci când valoarea cererii (în cazul supus discuției, valoarea datoriei) nu depășește 10.000 LEI la data sesizării instanței (fără a se lua în calcul dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii).
Procedura nu se aplică cererilor referitoare la:
    în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice
    starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice
    drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
    moştenire;
    insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
    asigurări sociale;
    dreptul muncii;
    închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
    arbitraj;
    atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.
AVANTAJE:
    Procedura poate fi declansață rapid, prin completarea formularului;
    Procedură esențialmente scrisă care se desfășoară în camera de consiliul;
    Ordonanța de plată este executorie;
    Costuri relativ reduse;
    Taxa judiciară de timbru în cuantum fix: 50 LEI (dacă datoria este =<2000 LEI) sau 200 LEI (dacă datoria este >2000 LEI).
DEZAVANTAJE:
    Procedura cererii de valoare redusă este aplicabilă doar în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege.

 

4.PROCEDURA SPECIALĂ A ORDONANȚEI DE PLATĂ (presupune intervenția instanței de judecată)
Procedura ordonanței de plată se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
Procedura de plată nu se aplică creanţelor înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă.
Transmiterea somației de plată prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege este obligatorie. Somație de plată trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, solicitarea prin care datornicului i se cere să plătească, în cel mult 15 zile de la primirea somației.
Cererea privind emiterea ordonanței de plată trebuie să cuprindă anumite aspecte de fapt și de drept, în concordanță cu legislația în vigoare.
AVANTAJE:
    Procedură rapidă;
    Costuri relativ reduse;
    Taxa judiciară de timbru în cuantum fix: 50 LEI (dacă datoria este =<2000 LEI) sau 200 LEI (dacă datoria este >2000 LEI).
DEZAVANTAJE:
    Procedura ordonanței de plată este aplicabilă doar în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege;
    Transmiterea/comunicarea SOMAȚIEI DE PLATĂ în unul din modurile stabilite în mod expres de legiuitor constituie o condiție de adminisibilitate a procedurii. 

 

5.EXECUTAREA SILITĂ 
Reprezintă procedura în care, creditorul care are față de datornic un titlu executoriu care să constate o creanță certă, lichidă și exigibilă. Cererea de executare silită scrisă (motivată și însoțită de titlul executoriu, în original, precum și de celelalte înscrisuri de care partea se prevalează) se transmite executorului judecătoresc competent împreună cu taxa judiciară de timbru. 
AVANTAJE:
    Procedură rapidă;
    Presupune intervenția executorului judecătoresc care are competența de a recupera suma de bani prin instituirea unor popriri, sechestre etc.
    Costuri relativ reduse.
    Taxă judiciară de timbru în cuantum fix: 20 LEI (încuviințare executare silită).
DEZAVANTAJE:
    Cererea de executare silită se poate încuviința de către instanța de judecată doar în acele situații în care dețineți un titlu executoriu (potrivit legii);
    Este necesar ca creanța să fie certă, lichidă și exigibilă;
    Legea conferă unui număr limitat de acte juridice statutul de titlu executoriu (hotărâri judecătorești definitive/executorii, acte autentice notariale, contractul de credit, contractul de închiriere- cu respectarea anumitor condiții etc.

Avocații BIROULUI DE AVOCATURĂ DOMOCOȘ realiează, în baza împuternicirii avocațiale date de către client, oricare dintre cele 5 modalități de recuperare ale creanței. 

Avocat Oradea recuperare creanțe firme

Avocat Aleșd recuperare creanțe firme

Avocat Online recuperare creanțe firme