Servicii - REAL ESTATE (IMOBILIARE)/ DREPTUL BUNURILOR

REAL ESTATE (IMOBILIARE)/ DREPTUL BUNURILOR

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile în scopul evitării depunerii onor cereri de chemare în judecată.
•    Redactare și negociere acte, contracte ( inclusiv tranzacții), asistare și reprezentare client.
•    Verificarea clauzelor contractuale, a  actelor de proprietate , asistarea clientului în fața notarului public sau a oricărei alte instituții sau autorități publice sau private.
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
      Acțiuni în PRETENȚII
      Acțiuni ANULARE acte/contracte 
      Acțiuni pentru PRONUNȚAREA UNOR HOTĂRÂRI CARE SĂ ȚINĂ LOC DE ACT AUTENTIC
      Acțiuni în răspundere civilă CONTRACTUALĂ
      Acțiuni privind dreptul de POSESIE/PROPRIETATE ( Acțiuni posesorii, acțiuni în revendicare, acțiuni negatorii, acțiuni în evacuare)
      Acțiuni privind DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE  ( servitute, uzufruct, uz, abitație – Acțiunile confesorii)
      Acțiuni în STABILIREA ȘI RESPECTAREA LIMITELOR DREPTULUI DE PROPRIETATE (folosirea apelor, picătura streșinii, distanța minimă pentru construcții, lucrări sau plantații, dreptul de vedere asupra proprietății vecinului, dreptul de trecere)
      Litigii privind PROPRIETATEA COMUNĂ ( coproprietatea sau devălmășia)
      Litigii privind ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI
      Dreptul de CONCESIUNE, ADMINISTRARE ȘI FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT ( proprietate publică)
      Dobândirea dreptului de proprietate prin ACCESIUNE
      Dobândirea dreptului de proprietate prin UZUCAPIUNE
      Dobândirea dreptului de proprietate ca efect al POSESIEI DE BUNĂ-CREDINȚĂ, OCUPAȚIUNE sau TRADIȚIUNE