Servicii - DREPT CIVIL- CONTRACTE / SUCCESIUNI/ PARTAJ

DREPT CIVIL- CONTRACTE / SUCCESIUNI/ PARTAJ

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile în scopul evitării litigiilor.
•    Redactare și negociere acte, contracte ( inclusiv tranzacții), asistare și reprezentare client:
      Contract de vânzare
      Contract de schimb
      Contract de furnizare
      Contract de locațiune (închiriere)/arendare
      Contract de antrepriză
      Contract de societate
      Contract de transport
      Contract de mandat (inclusiv contractele de comision, consignație și expediție)
      Contract de agenție
      Contract de intermediere
      Contract de depozit
      Contract de împrumut
      Contract cont curent
      Contract de asigurare
      Contract de rentă viageră, întreținere, joc și pariul sau tranzacție
      Contract de donație
      Alte contracte nenumite
      Gaj, Ipotecă
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
      Litigii de CARTE FUNCIARĂ. 
      Acțiuni în PARTAJ de drept comun
      Acțiuni în PARTAJ SUCCESORAL
      Acțiuni în PRETENȚII
      Acțiuni ANULARE acte/contracte 
      Acțiuni REZILIERE/ REZOLUȚIUNE contracte
      Acțiuni pentru PRONUNȚAREA UNOR HOTĂRÂRI CARE SĂ ȚINĂ LOC DE ACT AUTENTIC
      Acțiuni în RĂSPUNDERE CIVILĂ  DELICTUALĂ/CONTRACTUALĂ
      Acțiuni în REDUCȚIUNEA LIBERALITĂȚILOR EXCESIVE (donație; testament)