Servicii - DREPTUL MUNCII ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

DREPTUL MUNCII ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile în scopul evitării litigiilor.
•    Redactare și negociere acte, contracte ( inclusiv tranzacții), asistare și reprezentare client.
•    Verificarea clauzelor contractuale, a  actelor de proprietate , asistarea clientului în fața notarului public sau a oricărei alte instituții sau autorități publice sau private ( inclusiv angajator).
•    Redactare și obținere înscrisuri sau documente necesare în completarea dosarului de pensie sau indemnzație ( solicitări către Arhivele Române, arhivele diverselor instituții sau autorități publice, solicitări către deținătorii arhivelor societăților comerciale – inclusiv către firmele specializate în arhivare).
•    Asistare și reprezentare client în procedura prealabilă a cercetării disciplinare ( desfacere contract de muncă etc).
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
      Acțiuni în PRETENȚII SALARIALE SAU DE ALTĂ NATURĂ 
      Acțiuni ANULARE DECIZII de sancționare/ desfacerea contractului de muncă (deciziei de concediere)
      Acțiuni în REINTEGRAREA SALARIATULUI ulterior deciziei de concediere ( desfacerea contractului de muncă)
      Acțiuni în RECUPERAREA DRETURILOR SALARIALE
      Contestații privind ANULAREA DECIZIILOR DE PENSIE ( diverse domenii, inclusiv în cazul pensiilor sau indemnizațiilor cu caracter special precum pensii militare, pensii de serviciu etc) și emiterea unor noi decizii de pensie
      Acțiuni în REALIZAREA DREPTULUI ( pensii de invaliditate, pensii cu caracter special, indemnizații etc)