Servicii - DREPT CIVIL- DREPTUL PERSOANELOR/ DREPTUL FAMILIEI

DREPT CIVIL- DREPTUL PERSOANELOR/ DREPTUL FAMILIEI

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile în scopul evitării litigiilor.
•    Consultanță juridică privind logodna, condiții de fond și de formă ale căsătoriei, stabilirea regimului matrimonial respectiv cauzele de nulitate ale căsătoriei.
•    Consultanță juridică în procedura adopției.
•    Consultanță juridică, redactare cereri, asistare și reprezentare client în cursul procedurilor prevăzute de către legile speciale incidente în materia dreptului familiei ( ordinul de protecție, ordinul de protecție provizoriu, plasament, plasament în regim de urgență, reintegrare minori ca urmare a dispunerii măsurii plasamentului etc).
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
      ORDINUL DE PROTECȚIE/ ORDINUL DE PROTECȚIE PROVIZORIU
      Acțiuni în ANULAREA CĂSĂTORIEI
  Acțiuni de DIVORȚ/ CERERE PRIVIND EMITEREA UNEI ORDONANȚE PREȘEDINȚIALE
      EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI
      DECĂDEREA DIN EXERCIȚIUL AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI
      LOCUINȚĂ MINOR
      DREPTUL DE A AVEA LEGĂTURI PERSONALE CU MINORUL ( Programul de vizită)
      OBLIGAȚIA DE ÎNTREȚINERE. PENSIA DE ÎNTREȚINERE
      SUPLINIRE ACORD PĂRINTE ÎN DIVERSE SITUAȚII ( refuz eliberare pașaport; refuz tratament medical; refuz înscriere la unitate de învățământ)
      Acțiuni privind FILIAȚIA( stabilirea filiației față de mamă; stabilirea paternității; tăgada paternității; recunoașterea copilului; contestarea filiației).
      Acțiune privind instituirea TUTELEI
      Acțiune privind instituirea CURATELEI/ CURATELEI SPECIALE
      Acțiune privind PUNEREA SUB INTERIDCȚIE
      Acțiune în CONSTATAREA UNEI STĂRI DE FAPT