Servicii - DREPT (CONTENCIOS) ADMINISTRATIV/ DREPT CONTRAVENȚIONAL

DREPT (CONTENCIOS) ADMINISTRATIV/ DREPT CONTRAVENȚIONAL

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile precum și orice alte cereri în scopul evitării depunerii unor cereri de chemare în judecată ( autorizații de construcții, cereri scutire supraimpozitare, obținere avize etc)
•    Redactare și negociere acte, contracte ( inclusiv tranzacții), asistare și reprezentare client.
•    Verificarea clauzelor contractuale, a  actelor de proprietate , asistarea clientului în fața notarului public sau a oricărei alte instituții sau autorități publice sau private.
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
      PARCURGERE PLÂNGERE PREALABILĂ / FORMULARE PLÂNGERE PREALABILĂ împotriva actelor emise de autoritățile publice centrale sau locale.
      ACȚIUNI ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV
      Acțiuni ANULARE proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor de drept comun
      Acțiuni ANULARE proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domenii speciale: ITM, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ETC.