Servicii - DREPT COMERCIAL/ CORPORATE & INSOLVENȚĂ

DREPT COMERCIAL/ CORPORATE & INSOLVENȚĂ

•    Consultanță juridică prin avocați specializați.
•    Redactare și transmitere notificări/somații, solicitări prealabile în scopul evitării litigiilor.
•    Redactare și negociere acte, contracte ( inclusiv tranzacții), asistare și reprezentare client.
•    Verificarea clauzelor contractuale, a  actelor de proprietate , asistarea clientului în fața notarului public sau a oricărei alte instituții sau autorități publice sau private.
•    Redactare și transmitere cereri de chemare în judecată, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată de pe teritoriul României inclusiv în căile de atac ordinare și extraordinare:
     Litigii comerciale de orice natură
     Acțiuni în PRETENȚII și RECUPERARE CREANȚE
     Cereri de EXECUTARE SILITĂ
     Asistare și reprezentare client în procedura CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE SILITĂ
     PROCEDURI SPECIALE DE RECUPERARE A CREANȚELOR  ( cereri de valoare redusă, cereri privind emiterea unei ordonanțe de plată etc)
     Cereri privind DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENȚEI
     Asistare și reprezentare client în PROCEDURA INSOLVENȚEI indiferent de calitatea de creditor sau debitor ( cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de înscrisere la masa credală, opoziții privind deschiderea procedurii insolvenței, contestații creanțe etc)
     Cereri privind ATRAGEREA RĂSPUNDERII ADMINISTRATORULUI
     Asistare și reprezentare client în următoarele proceduri: DIZOLVARE, FUZIUNE, DIVIZARE.